Các khóa học nổi bật

Sinh viên kế toán cần biết

giao-trinh-hoc-phan-mem-excel-2010-tieng-viet1

Giáo trình học phần mềm Excel 2010 – Tiếng Việt

Bạn muốn học toàn bộ kiến thức để sử dụng thành thạo phần mềm Excel 2010 nhưng hầu hết các tài liệu hướng dẫn hiện tại đều bằng tiếng Anh hoặc có tài liệu bằng tiếng Việt nhưng lại rời…